Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

szakmai beszámoló

Nemzeti Sport Intézet részére

 Budapest

Istvánmezei út 1-3.

1146

 Tárgy: 2011-2012. évi sportfejlesztési támogatás felhasználásához kapcsolódó szakmai beszámoló

 
Sportfejlesztési program befejezését igazoló szakmai beszámoló


Sportszervezetünk sportfejlesztési programját a Magyar Vízilabda Szövetség az MVLSZ/LCST/110920/46-3 iktatószámon vette nyilvántartásba.

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése értelmében a támogatási időszak lezárulását követő 30 napon belül a támogatott sportszervezetnek szöveges szakmai beszámolót kell készíteni és azt a számviteli bizonylatokkal alátámasztott elszámolási táblával együtt kell benyújtani az ellenőrző szerv részére.

Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységét a támogatási időszak egészét figyelembe véve.

Jelen beszámoló elválaszthatatlan mellékletét képezi a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében előírt elszámolási táblázat.

I. 2011-2012. évi sportfejlesztési programunk céljai (kiindulási állapot)

Személyi jellegű ráfordítás jogcím:

·         A sportfejléesztési programban ezen a jogcímen nem igényeltünk támogatást.

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím:

·         A sportfejléesztési programban ezen a jogcímen nem igényeltünk támogatást.

Képzéssel összefüggő feladatok támogatása jogcím:

·          A sportfejléesztési programban ezen a jogcímen nem igényeltünk támogatást.

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím:

·         A sportfejlesztési programban megfogalmazott és jóváhagyott feladatunk két korosztályos csapat (serdülő, gyermek) sportfelkészítésének és versenyeztetésének minőségi megvalósítására irányult. Mindezen célok alapján terveztük sportszerek, sportfelszerelések, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzését, továbbá az edzések, hazai bajnoki- és edzőmérkőzések pályabérleti díját, valamint az idegenbeli bajnoki- és edzőmérkőzések utazási költségeit. A sportfejlesztési programban igényelt támogatásokkal utánpótlás csapataink minőségi sportfelkészítését és versenyeztetését kívántuk elősegíteni.

II. Megvalósult sportfejlesztési célok és feladatok

Sportfejlesztési programunkat a Magyar Vízilabda Szövetség teljes támogatási összeggel hagyta jóvá.

A jóváhagyott támogatási összegből sajnos semmit sem sikerült lehívnunk.

III. Vízilabda szakosztályunk eredményei (2011/2012.)

A jóváhagyott támogatási összegek elmaradása ellenére vállalt kötelezettségeinknek eleget tettünk. Két korotszályos csapattal (serdülő, gyermek) szerepeltünk az MVLSZ versenyrendszerében.

-      A 2011/2012. évi lány Országos Serdülő Bajnokság végeredménye:

       DVSI                                   V. hely

-      A 2011/2012. évi lány Országos Gyermek Bajnokság végeredménye:

       DVSI                                  IX. hely

 Korosztályos válogatottak:                  Gurisatti Gréta

                                                           Hajor Orsolya

                                                           Ziegler Diána

                                                           Horváth Brigitta

                                                           Sinka Gréta

 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen szakmai beszámoló jelentésben és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek.

 Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervet, hogy 2011-2012. évi sportfejlesztési támogatások felhasználásához kapcsolódó szakmai beszámolómat és annak mellékleteit szíveskedjék elfogadni.

 Dunaújváros, 2012. július 23.

                                                                                                                                            Tisztelettel:

 

                                                                                                                                           Ruffing Péter

                                                                                                                                              képviselő